Voorzitter             H.J Scholte             

Secretaris              S.de Jong 

Penningmeester   a.i S.de Jong                    

Lid                          G. Bouwman            

Lid                          D.Entjes

Lid                          P. Jansema

 

 

Ereleden               E.H. Fokkens, P.Dijkstra

 

 

Ringen bestellen:

 

 

Tatoeëren:

 

Ledenadministratie:

 

 

Enten konijnen

H.J Scholte, Holwierdeweg 12-1 Appingedam

0596-624455 / 0612129121

 

Harry Commies, op afspraak 06-21433102

 

S.de Jong, Wirdumerweg 49, Loppersum

0596-572648

Contributie € 15,- voor volwassenen, € 6 voor jeugdleden 

 

Aanmelden bij dhr.H.J Scholte

 


Bankrekeningnummer PKV Fivelingo NL38RABO0113380925


Kosten lidmaatschap KLN of NBS

 

Fokkersnummer KLN inclusief Kleindier Magazine € 51,50 (maximaal 1x per gezin en voor buitenland € 10,00 extra)

 

Fokkersnummer KLN zonder Kleindier Magazine € 17,00 (bijv. meerdere gezinsleden)

Fokkersnummer jeugdlid KLN € 9,00

Combinatienummer KLN € 3,00 extra

 

Fokkersnummer NBS € 15,00

Fokkersnummer jeugdlid NBS € 7,50

Combinatienummer NBS € 1.50 extra

Abonnement Kleindier Magazine NBS lid € 34,50 (voor buitenland € 10,00 extra)

Abonnement Boerenvee € 29,95, bij combinatie met Kleindier Magazine € 19,95

Als er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso worden bovenstaande bedragen met € 2,50 verhoogd.

 

KLN leden in de leeftijd van 10-21 jaar die op een adres wonen waar geen andere bondsleden aanwezig zijn, die via automatische incasso betalen en een e-mailadres hebben (ev. van ouders), krijgen een gratis abonnement Kleindier Magazine.