Kosten lidmaatschap KLN of NBS

 

Fokkersnummer KLN inclusief KleindierMagazine € 51,50 (maximaal 1x per gezin en voor buitenland € 10,00 extra)

 

Fokkersnummer KLN zonder Kleindier Magazine € 17,00 (bijv. meerdere gezinsleden)

Fokkersnummer jeugdlid KLN € 9,00

Combinatienummer KLN € 3,00 extra

 

Fokkersnummer NBS € 17.50

Fokkersnummer jeugdlid NBS € 9.00

Combinatienummer NBS € 1.50 extra

Abonnement KleindierMagazine NBS lid € 36,50 (voor buitenland € 10,00 extra)

Abonnement Boerenvee € 29,95, bij combinatie met KleindierMagazine € 19,95

Als er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso worden bovenstaande bedragen met € 2,00 per fokkersnummer verhoogd en € 2.50 voor het abonnement op Kleindier Magazine.

 

KLN leden in de leeftijd van 10-21 jaar die op een adres wonen waar geen andere bondsleden aanwezig zijn, die via automatische incasso betalen en een e-mailadres hebben (ev. van ouders), krijgen een gratis abonnement KleindierMagazine.